Lata temu zamiast “terapii pedagogicznej” były “zajęcia korekcyjno-kompensacyjne” lub “zajęcia wyrównawcze”. Polegały one na dodatkowej pracy z uczniami, którzy mieli problemy z nauką. Obecnie termin “terapia pedagogiczna” obejmuje znacznie więcej działań, dzięki czemu dzieci i młodzież mogą liczyć na bardziej ukierunkowaną i ludzką pomoc. Oczywiście ważne jest stworzenie odrębnej przestrzeni uczniom, którzy przejawiają trudności w zakresie rozwoju, zachowania czy komunikacji. Ale oprócz zajęć, na których będą oni mogli usprawniać braki związane z wiedzą i umiejętnościami, konieczne są też te, stymulujące funkcje psychomotoryczne, zapewniające wsparcie emocjonalne i relaksujące. Osoby, które zdecydują się podjąć pracę w tym zakresie, powinny cechować się otwartością i wrażliwością społeczną. Ten odpowiedzialny zawód to nie tylko współpraca z młodocianymi podopiecznymi, ale również z ich rodzicami, którzy są równie wymagający.

Jak zostać terapeutą?

Studia podyplomowe to jedna z najszybszych metod podniesienia kwalifikacji czy zawężenia lub poszerzenia swojej specjalizacji. Ich beneficjentami w omawianym przypadku będą pedagodzy, pedagodzy specjalni i nauczyciele. Każdy dodatkowy fakultet sprawia, że podnoszą się nasze kwalifikacje i zasób wiedzy.

Terapia pedagogiczna studia podyplomowe w Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych to jeden z ciekawszych kierunków. Zachęcają szczególnie formą, ponieważ wszystkie zajęcia prowadzone są online. Będzie to więc idealne rozwiązanie dla tych, którzy na co dzień pracują, ale nadal chcieliby się rozwijać.

Aby zapisać się na studia związane z diagnozą i terapią pedagogiczną, wystarczy być absolwentem którychkolwiek studiów licencjackich lub magisterskich związanych z:

 • pedagogiką;
 • pedagogiką specjalną;
 • specjalnością nauczycielską.

Co to jest arteterapia?

Arteterapia wykorzystuje w terapii lub rehabilitacji różne formy sztuki, np. rysowanie, czytanie, śpiewanie, tańczenie itp. Oczywiście nie chodzi tu o wartościowanie jakości wykonania, a o samo tworzenie.

Stosowanie arteterapii w procesie terapeutycznym, przynosi ogromne korzyści. Nie tylko zaleca się ją podczas pracy z dziećmi lub młodzieżą, ale i seniorom. Dlaczego? Ponieważ pomaga zachować zdrowie psychiczne i emocjonalne osób, które zmagają się m.in. z:

 • trudnościami w nauce;
 • depresją;
 • zaburzeniami lękowymi;
 • uzależnieniami;
 • konfliktami w rodzinie;
 • niepełnosprawnościami fizycznymi i/lub umysłowymi;
 • nieprzepracowanymi traumami;
 • zespołem stresu pourazowego (PTSD).

Chodź obecnie mało jest badań objętościowych i jakościowych w zakresie arteterapii, to zauważa się pozytywny wpływ jej stosowania w rozmaitych grupach wiekowych. Można wprowadzić ją nie tylko jako działanie wspomagające w terapii, ale i jako metodę rozwoju osobistego.

Arteterapia studia podyplomowe

Rzadko można spotkać się z pojęciem “arteterapia studia”, ponieważ najczęściej jest to jedna z form wspomagających. Dlatego też najczęściej można znaleźć ją jako dodatek, przy studiach podyplomowych związanych z terapią pedagogiczną. Po ich zakończeniu, będzie można wykorzystywać ją zarówno w przedszkolach i szkołach, jak i innych placówkach oświaty.

Terapia pedagogiczna i arteterapia?

Diagnoza i terapia pedagogiczna w połączeniu z arteterapią to kompleksowe podejście, które sprawdzi się nawet, jeśli postanowimy rozszerzyć grupę odbiorców. Jeśli mamy okazję zapisać się na studia podyplomowe, które łączą oba tematy (tak jak jeden z kierunków w Collegium Balticum Akademii Nauk Stosowanych), to koniecznie z niej skorzystajmy. Zdobywając to dodatkowe narzędzie, nie tylko pogłębimy swoją wiedzę czy podniesiemy kwalifikacje, ale wyróżnimy się też na rynku pracy.

https://www.cb.szczecin.pl/tryb-studiow/studia-podyplomowe/studia-nauczycielskie/diagnoza-i-terapia-pedagogiczna-z-arteterapia/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy + 11 =

słodycze reklamowe Wcześniejszy wpis: Czy dobrym pomysłem jest wykorzystanie słodyczy reklamowych?
ślub Następny wpis: Suknia ślubna i dodatki