Rozwód to na ogół skomplikowany proces, który wiąże się nie tylko z aspektami emocjonalnymi, ale przede wszystkim prawnymi. Ten przełomowy moment w życiu, który pociąga za sobą liczne zmiany, rozpoczyna się na sali sądowej. Aby wyjść z niej z pełną satysfakcją i zadowoleniem z osiągniętych ustaleń, warto zdać się na pomoc adwokata, ponieważ pozwoli on nam zrozumieć kluczowe kwestie prawne.

Rozwód w świetle prawa

Aktem prawnym regulującym kwestie związane z rozwodem jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a dokładniej jego artykuł 56. Zgodnie z pojawiającymi się tam zapisami, rozwód to obok śmierci współmałżonka, jedna z przewidzianych przepisami przyczyn ustania małżeństwa. Adwokat, któremu powierzymy prowadzenie sprawy, z pewnością wyjaśni wszelkie wątpliwości prawne, jaki mogą nam towarzyszyć w związku z interpretacją przepisów.

Kiedy sąd może orzec rozwód?

Zgodnie z prawem współmałżonków łączą trzy rodzaje więzi – duchowe, fizyczne i gospodarcze. Aby sąd mógł orzec rozwód, konieczne jest udowodnienie przez adwokata, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Warto jednak wiedzieć, że w świetle przepisów ma to miejsce tylko wtedy, kiedy zostały naruszone wszystkie z wymienionych więzi. Co istotne, nie jest to zdarzenie jednorazowe, a proces rozciągnięty w czasie.

Procedura rozwodowa

Aby można było przeprowadzić rozwód, konieczne jest zrozumienie procedury rozwodowej. Powierzenie reprezentowania nas przed sądem adwokatowi z pewnością ułatwi to zadanie. Pierwszym krokiem jest złożenie pozwu o rozwód w odpowiednim sądzie. Następnie można oczekiwać na termin rozprawy, podczas której trzeba będzie udowodnić, że nastąpił zupełni i trwały rozkład pożycia. Sąd oceni również, czy nie ma przesłanek uniemożliwiających rozwiązanie małżeństwa. Warto wiedzieć, że jeśli w opinii sądu w skutek rozwodu ucierpi dobro małoletnich dzieci lub będzie on sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, rozwiązanie małżeństwa nie będzie możliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × pięć =

Wcześniejszy wpis: Wynajem żurawi – kluczowe kwestie, które warto zrozumieć przed wyborem sprzętu
Następny wpis: Zielony pokój dziecka: Jak murale ścienne wprowadzają naturę do wnętrz dziecięcych